Dạo gần đây có một cổ phiếu khiến các nhà đầu tư và giới báo chí tốn không ít sự quan tâm. Một case điển hình về một