#1- “Một người chơi thiếu kỷ luật luôn tỏ ra “chơi năng động” trên bàn xì-tố. Họ tố tiền liên tục ở mỗi lượt chơi. Thị trường chứng