Indicator đếm thời gian nến hay indicator đếm ngược thời gian là một trong những indicator thiết yếu trên MT4 cho bạn biết còn bao lâu nữa thì cây