Giờ mở cửa thị trường forex là điều tạo nên sự khác biệt lớn của forex so với chứng khoán cũng như các thị trường khác. Ở bài viết