Indicator đa khung thời gian là một chỉ báo hữu ích cho những người hay quan sát nhiều khung thời gian một lúc để tối ưu điểm vào lệnh.