Indicator đo sức mạnh đồng tiền là một chỉ báo trực quan giúp bạn xác định nhanh độ mạnh yếu của một đồng tiền trên thị trường forex.