Tại sao nên đầu tư Forex là câu hỏi mà không ít người trong chúng ta tự đặt ra trước khi tìm hiểu và bỏ tiền vào lĩnh