Những ngày qua thị trường hàng hóa và tiền tệ biến động mạnh làm cho không ít anh em phải “ra đảo” hái dừa không tìm được đường