Latest

Indicator hiển thị Spread

Indicator hiển thị Spread là một trong những indicator thuộc diện “must have” giúp bạn xác định được ngay spread của cặp tiền/ sản phẩm đang giao dịch. Nếu
Read More

Indicator đa khung thời gian

Indicator đa khung thời gian là một chỉ báo hữu ích cho những người hay quan sát nhiều khung thời gian một lúc để tối ưu điểm vào lệnh.
Read More